Niittykunnaan osaava pariskunta on harjoittanut maisemanhoitotoimenpiteitä Kainuussa jo vuodesta 2008 alkaen, ja tarjoaa maisemanhoitopalveluita mm. niittyjen ja rantapusikoiden hoitoon. Myös taimikoiden raivausta ja pienimuotoista puunkaatoa sekä polttopuita.

Kirsi on toiselta koulutukseltaan agrologi (AMK), valmistunut v. 2013. Ville pätevöityi metsuri/metsäyrittäjäksi Kainuun Ammattiopistolta kesän 2017 aikana työskennellen sitä ennen 20 vuotta hienomekaniikka-alalla.

Myös Kirsi on valmistunut Kainuun Ammattiopistolta (12/2019) suoritettuaan luonnontuotealan ammattitutkinto-opinnot. KAOn opintojen myötä Kirsi on pätevöitynyt myös keruutuoteneuvojaksi. Mikäli poimijakorttikoulutukset kiinnostavat, niin ota yhteyttä Kirsiin!

KAO:n jälkeen Ville aloitti opinnot Hämeen Ammattikorkeakoulussa Evolla. Ville valmistui metsätalousinsinööriksi joulukuussa 2020.

Pajukoitunutta niittyä. Kuva ennen hoitotoimenpiteitä...
... ja kuva hoitotoimenpiteiden jälkeen.